دستورالعمل ساخت در و پنجره با پروفیل های یو پی وی سی سی فور

هدف ازتدوين اين دستورالعمل، تشريح ضوابط و مقرراتي جهت بازرسي وكنترل و توضیح نحوه مونتاژ انواع پروفیل­های U-PVC تولیدی شرکت فناور پلاستیک سپاهان با برند "سی فور" بوده به نحوی که از انجام صحیح مونتاژ آن مطمئن بوده و در و پنجره­های تولیدی کارایی کافی داشته باشند.

1- هدف

هدف ازتدوين اين دستورالعمل، تشريح ضوابط و مقرراتي جهت بازرسي وكنترل و توضیح نحوه مونتاژ انواع پروفیل­های U-PVC تولیدی شرکت فناور پلاستیک سپاهان با برند "سی فور" بوده به نحوی که از انجام صحیح مونتاژ آن مطمئن بوده و در و پنجره­های تولیدی کارایی کافی داشته باشند.

2- دامنه كاربرد

نيازمنديهاي اين دستورالعمل براي کلیه نمایندگی­ها و مونتاژکاران محصولات سی فور کاربرد دارد.

3- مسئوليت و اختيار

 • مسئوليت اجراي مفاد اين دستورالعمل به عهده کلیه پرسنل واحدهای مونتاژ و سرپرست این واحدها مي باشد.

 •  مدیر مونتاژ وکنترل کیفیت مونتاژ بر اجراي صحیح اين دستورالعمل نظارت دارند. 

4- مراجع

 • روش اجرایی تولید (PR-P-01)

 • روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق(QC-P-01)

 • استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه تست پروفیهای یو پی وی سی.

5- تعاريف

طبق تعاريف و اصطلاحات استاندارد ايران- ايزو 9000 (1380)

 

6- شرح فعاليت ها

6-1 )  فرایند تولید در و پنجره U-PVC

لوازم مورد نیاز برای تولید در و پنجره:

1. پروفیل فریم

2. پروفیل لنگه پنجره و در صورت نیاز به پروفیل میانی (مولیون یا وادار)

3. دستگیره

4. اسپانیولت (مکانیزم ارتفاع)

5. زاماک مقابل اسپانیولت

6. پیچ سوزنی جهت اسپانیولت و زاماک

7. لولای پنجره

8. پیچ مخصوص لولای پنجره

9. گالوانیزه داخل پروفیل ها

10. تسمه 7 میلیمتری تقویت لولا

11. زهوار مخصوص نگهداری شیشه

12. لاستیک مخصوص آب بندی

13. بست میانی در صورت استفاده مولیون یا T وسط (وادار)

 

6- 1- 1- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اغلب ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ در و ﭘﻨﺠﺮه­ﻫﺎي ﯾﻮ ﭘﯽ وي ﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻗﯿﻖ­ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﺑﻪ آن­ﻫﺎ که ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه­ﻫﺎ وﺳﺎﯾﺰﻫﺎست ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً دﻗﯿﻖ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ. در این مرحله در زمان آماده بودن درگاه پنجره عملیات اندازه­گیری دقیق، توسط ابزار مناسب اعم از مترهای لیزری یا مترهای نواری دقیق صورت می­گیرد. دقت هر چه بیشتر فرد اندازه­گیر منجر به تولید محصولی با کیفیت و همچنین بدون خطا در نصب می شود. در زمان آماده بودن درگاه پنجره عملیات اندازه گیری دقیق توسط ابزار مناسب اعم از مترهای لیزری یا مترهای نواری صورت می­گیرد و جهت تعیین نقشه درها و پنجره­ها به واحد طراحی ارائه می­گردند.

6- 1- 2- ﻃﺮاﺣﯽ

در واحد طراحی به منظور افزایش دقت و سرعت و کاهش هزینه، با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته عملیات طراحی در و پنجره­ ها صورت گرفته و پیشنهاد قیمت به مشتری و برنامه تولید به بخش مونتاژ ارائه می­گردد. ﻃﺮاﺣﯽ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺟﻬﺖ وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳتگاهﻫﻬﺎي ﻣﻮﻧﺘﺎژ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل بوده ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ­ﺷﻮد.

6- 1- 3- ﺳﺎﺧﺖ

پس از نهایی شدن طرح و اندازه­های یک در U-PVC یا پنجره U-PVC، اطلاعات بدست آمده، به اپراتورهای مربوطه داده شده تا در صورت اتوماتیک بودن کامل خط تولید وارد ماشین آلات ساخت در و پنجره دو جداره شده و در صورت نیمه اتوماتیک بودن توسط پرسنل مربوطه لحاظ شود.

برای مونتاژ در و پنجره U-PVC پروفیل­های مورد نظر با توجه به نوع سفارش در و پنجره انتخاب شده و پس از انجام محاسبات دقیق و مهندسی و آنالیز ابعاد در و پنجره ، طبق نقشه توسط دستگاه برش داده شده، سپس تعدادی از این پروفیل ها بمنظور ایجاد شیار آب به دستگاه مربوطه منتقل می­شوند. همزمان با عملیات مذکور پروفیلهای گالوانیزه که به منظور تقویت پروفیلهای U-PVC می­باشند، برش داده شده و درون آنها با پیچ محکم می­شوند. در ادامه در صورت نیاز به نصب دستگیره و یراق آلات، سوراخها و شیارهای مورد نیاز توسط دستگاه روی پروفیل تعبیه می­شود. سپس پروفیل­ها طبق نقشه توسط دستگاه جوش به یکدیگر متصل می­شوند و با انتقال به دستگاه بعدی­، پلیسه ها و زوائد ناشی از جوش در زوایای مختلف از بین می­رود و در نهایت روی میز کار پس از تمیز کاری­های نهائی، یراق آلات بر روی در و پنجره نصب می­گردد.

 نکته: جای پیچ ها در روی اسپانیولیت بسیار مهم است و بهتر است در هر ۳۰ سانتیمتر یک پیج قرار گیرد. در سمت چرخ دنده بهتر است که پیچ ها به هم نزدیکتر بوده تا در اثر فشار دستگیره، اسپانیولیت از پروفیل جدا نشود.

پس از برش پروفیل­ها طبق نقشه تهیه شده و بنا به درخواست، مراحل ساخت به صورت خلاصه شامل این موارد انجام می­شود:

1. تعبیه شیار خروج آب باران

2. سوراخکاری محل دستگیره و جای مغزی قفل

3. نصب گالوانیزه تقویتی و ثابت کردن آن در جایگاه مخصوص خود و قرار دادن سیخ لولا

4. در صورت نیاز به مولیون؛ برش و تراش و پرداخت آن و نصب گالوانیزه تقویتی و پیچ کردن کانکشن مربوطه

5. جوشکاری قسمت هایی که فارسی بر شده است.

6. پلیسه گیری و تمیزکاری بعد از جوش

7. برش زهوار که معمولاً با زاویه 45 درجه بریده می شود.

8. نصب گسکت روی پروفیل های بدون گسکت

9. نصب اولیه براق

10. انتقال پنجره به محل نصب و نصب نهایی پنجره، یراق، شیشه و زهوار بر روی آن.

بمنظور مقاوم سازی و تقویت در و پنجره های تولیدی، ملزم به استفاده از پروفیل گالوانیزه با ضخامت مناسب در داخل خانه اصلی پروفیل U-PVC می­باشیم. بکارگیری پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیل اصلی U-PVC و پیچ شدن یراق آلات روی قطعات تقویت شده، ضمن کاهش خطر افتادگی بازشوهای پنجره دو جداره، مقاومت در و پنجره­های ساخته شده از پروفیل U-PVC را افزایش می­دهد. ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد آن ﯾﺮاق آﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺎب و ﻟﻨﮕﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺼﺐ ﻣﯽ­ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﯾﺮاق آﻻت باید ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ، ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﯾﺮاق آﻻت، در رده ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ­باشند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ باید اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻗﺖ در ﯾﺮاق آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده رﻋﺎﯾﺖ شود.

6- 1- 3- 1- نکات مورد توجه جهت ساخت در و پنجره های یو پی وی سی شرکت صنایع فناورپلاستیک سپاهان

رعایت دقیق و کامل موارد زیر برای کلیه مونتاژکاران پروفیل­های یو پی وی سی الزامی بوده و باعث شده تا در و پنجره­ای با کیفیت تولید شود:

 1. پروفیل­های افقی پایین نیاز به جای آبچکان دارند به طوری که باید در هر 50 سانیمتر یک جای آبچکان لحاظ شود.

 2. نکاتی که جهت برش و جوش در این پروفیل­ها باید مد نظر قرار داد به شرح زیر می­باشد:

 • اطمینان از شرایط برش (اندازه درست و دقیق ابعاد و زاویه مناسب 45 درجه) برای این منظور لازمست که دستگاههای برش به صورت دوره­ای کالیبره شوند و در بین فواصل دوره­ای کالیبراسیون نیز جهت اطمینان از برش صحیح، به صورت رندوم نمونه ها از نظر سایز و زاویه با متر و گونیا و نقاله های دقیق و کالیبره، چک شوند.

 • طول پروفیل برش شده جهت جوش، در اثر هر بار ذوب شدن به منظور انجام جوش سه میلیمتر کاهش می­یابد که این مقدار باید در حین مراحل طراحی لحاظ شود. یعنی شاخه­ای که برش خورده و لازمست که از هر دو سر جوش شود باید شش میلیمتر از مقدار اندازه گرفته شده برای در و پنجره بزرگتر باشد.

 • دستگاه جوش باید از لحاظ دما و زمان و کلیه پارامترهای درگیر در جوش بررسی شده و کالیبره باشد(در این مورد نیز لازمست در فواصل زمانی مشخصی به صورت دوره­ای کالیبراسیون صورت گیرد)، لازمست از سالم بودن ورقه­های تفلون اطمینان حاصل کرده و فیکسچر مناسب و صحیح استفاده شود.

 • برای پروفیلهای یو پی وی سی ساخت شرکت صنایع فناورپلاستیک سپاهان، زمان­های لازم جهت ذوب اولیه و سپس پرس و جوش پروفیل 30 ثانیه و دمای جوش C ° 10 + 240 درجه سانتیگراد (دمای 240 با تلورانس مثبت 10 درجه سانتیگراد) باید در نظر گرفته شود. ذوب پروفیل، جوش دادن آن و پرس باید به گونه­ای بوده که بخشهایی از مواد مذاب در اثر پرس نهایی بیرون زده و دو بازوی جوش داده شده پروفیل کاملا درگیر و به هم چسبیده باشند تا جوش خوب و مستحکمی صورت گرفته باشد (مطابق شکل زیر):

 

   
شکل 1- نمونه جوش صحیح با بیرون زدگی مناسب مواد مذاب پروفیل در اثر پرس

 

 1. گالوانیزه برای استحکام بخشی و همچنین تحمل بارهای دینامیکی و استاتیکی وارد شده بر پنجره و از الزامات غیرقابل انکار سیستم پنجره های دوجداره است بنابراین استفاده از گالوانیزه با ضخامت 2/1 میلیمتر و ابعاد استاندارد الزامی می­باشد.

 2. تمامی پروفیلهای پنجره دوجداره باید دارای گالوانیزه باشند، طول گالوانیزه در پروفیلهای در و پنجره یو پی وی سی جوش شونده حداکثر ۲ سانتی متر (از هر طرف ۱ سانتی متر) و در پروفیل­های میانی حداکثر یک سانتی متر کوتاه­تر باشند.

 3. عدم استفاده از گالوانیزه ۲ تکه و جوش خورده (حتما سمت دستگیره­های در و پنجره نیز باید از گالوانیزه یک تکه استفاده گردد).

 4. فاصله پیچ­های گالوانیزه از ابتدای پروفیل حداکثر ۱۵ سانتیمتر و فاصله پیچ­ها با یکدیگر حداکثر 30 تا 40 سانتیمتر باشند.

 5. لازمست کانکتورهای مورد استفاده مطابق با نقشه شرکت فناورپلاستیک سپاهان و از جنس آلومینیوم آلیاژی و یا گالوانیزه با ضخامت ۲ میلیمتر و آبکاری شده باشند.

 6. در هنگام تمیز کاری زایدهای جوش باید نقاطی را که دستگاه قادر به تمیز کردن آن نیست، با ابزار مناسب تمیز گردد.

 

6- 1- 4-کنترل کیفیت و ریگلاژ در و پنجره یو پی وی سی

جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول تولید شده وبرخورداری از استانداردهای لازم، این محصولات در بخشی جداگانه، تحت آزمایشات و بررسی­های گوناگون قرار داده می­شوند. چهارچوبهای ساخته شده بر روی دیوارهای نمادین قرار گرفته و توسط گیره های هیدرولیکی در جای خود محکم می­شوند. تست مقاطع جوش، حفظ شرایط فیزیکی و عدم تغییر شکل و ... از جمله تست­هایی بوده که بر روی پروفیل انجام می­شود (مطابق استانداردهای ملی و بین المللی). پس از آن نوبت به ریگلاژ پنجره می رسد. قاب ها و بازشوها بر روی دیوارها یا میز کار به دقت مورد بررسی قرار گرفته و سپس ریگلاژ و تنظیم اولیه بر روی آنها صورت می گیرد. پس از تنظیم ، قاب ها و بازشوها به انبار انتقال داده می شوند تا در موعد مقرر، جهت نصب، به محل مورد نظر ارسال گردند.

دانلود فایل دستورالعمل