طرح تعویض برچسب های پروفیل در و پنجره سی فور

مجموعه فناور پلاستیک سپاهان پس از نظرسنجی های متعدد از نمایندگان خود تصمیم به تغییر طرح برچسب های پروفیل در و پنجره نمود تا بدین ترتیب همزمان با تغییرات در پروفیل های جدید سی فور،طرح برچسب آنها تغییر یابد.