مسابقه بهترین طراحی و اجرا و یا عکاسی

مجموعه فناور پلاستیک سپاهان در صدد است به جهت ایجاد یک ارتباط منسجم برای برقراری ارتباط بیشتر مخاطبان و نمایندگان مجموعه با محصولات دیوارپوش و سقف کاذب سی پان از آنها دعوت به حضور در مسابقه طراحی محیط با استفاده از طرح های دیوارپوش و سقف کاذب سی پان و همچنین عکاسی با استفاده از این طرح ها در محیط های اجرای این دسته از محصولات از تاریخ ۹۶/۰۸/۰۱ نماید.