اجرای طرح پیگیری نمونه های تبلیغاتی

مجموعه فناور پلاستیک سپاهان پس از بررسی های گسترده در راستای تامین رفاه بیشتر برای نمایندگان خود و به نظم در آوردن ارسال نمونه های تبلیغاتی از تاریخ ۹۶/۰۷/۱۵ اقدام به سفارش محصولات نمونه از طریق پرتال نمایندگی های خود خواهد نمود که چگونگی انجام این فرآیند  از طریق شبکه های ارتباطیبه اطلاع نمایندگان محترم خواهد رسید.