انتخاب شرکت فناورپلاستیک سپاهان به عنوان صادر کننده نمونه

مجموعه فناور پلاستیک سپاهان موفق به کسب عنوان "صادر کننده نمونه" برای چهارمین سال متوالی گردید.