تقویت تشکل‌های اقتصادی نیاز جامعه

نیاز امروز کشورتقویت تشکل‌های اقتصادی و یکپارچه شدن بخش خصوصی است.

نیاز امروز کشورتقویت تشکل‌های اقتصادی و یکپارچه شدن بخش خصوصی است.

به گزارش دبیرخانه انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان، دکتر ابوالقاسم مرادی رییس هیات‌ مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: انتخاب و مطالبه‌گری مردم از طریق تقویت ساختار تشکلی مردمی ممکن است.

دکتر مرادی گفت: انتخاب مسوولین در بخش حاکمیت و حتی در بخش خصوصی و مطالبه‌گری فنی و تخصصی از آن‌ها جز با وجود تشکل‌های قوی ممکن نیست.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات کشور انتخاب مسوولین در حاکمیت و بخش خصوصی بر اساس معیارهای غیر منطقی مثل رفاقت ، همشهری بودن است که این روش راه را برای مطالبه‌گری مردمی می‌بندد و کار به‌جایی رسیده که می‌بینیم.

مدیرعامل شرکت گازسوزان گفت: برای تغییر نتایج در جامعه چاره‌ای جز انتخاب و مطالبه‌گری در قالب تشکل‌های تخصصی یکپارچه و قوی نداریم.

دکتر مرادی گفت: انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان به عنوانی نخبگان فعال در موضوع فناوری با این نگاه در انتخابات‌های مختلف در حوزه حاکمیت و بخش خصوصی ورود خواهند داشت.

وی افزود: در انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی نیز انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌اصفهان به صورت تشکلی و با تحلیل نیاز جامعه، بخش خصوصی و شرایط کنونی کشور وارد خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: انتخابات نمایندگان اتاق بازرگانی در ۱۱ اسفند ۹۷ برگزار خواهد شد و کاندیداها از سوم اسفند فرصت دارند برنامه‌های خود برای اقتصاد بخش خصوصی را بیان کنند.

منبع:

www.isfahan.tech