بازدید نماینده نجف آباد، آقای ابوترابی از مجتمع صنایع فناور پلاستیک

به گزارش روابط عمومی شرکت فناورپلاستیک سپاهان ، آقای ابوترابی، نماینده شهرستان نجف آباد در بازدید از مجتمع صنایع فناورپلاستیک سپاهان با اشاره به اهمیت نقش تولید کنندگان و کارآفرینان داخلی کشور گفت: باید در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی، جهادگونه وارد میدان شد و با اتخاذ راهبردهای مناسب و ارائه محصولات با کیفیت، یاری رساند تا توجه مردم به کالاهای داخلی بیشتر جلب شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فناورپلاستیک سپاهان ، آقای ابوترابی، نماینده شهرستان نجف آباد در بازدید از مجتمع صنایع فناورپلاستیک سپاهان با اشاره به اهمیت نقش تولید کنندگان و کارآفرینان داخلی کشور گفت: باید در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی، جهادگونه وارد میدان شد و با اتخاذ راهبردهای مناسب و ارائه محصولات با کیفیت، یاری رساند تا توجه مردم به کالاهای داخلی بیشتر جلب شود.
در این بازدید آقای ابوترابی با حضور در مجموعه های مختلف تولید با تقدیر از تلاش های مدیران و پرسنل مجموعه، با اشاره به نقش تولیدکنندگان داخلی در ابعاد مختلف زندگی مردم گفت: کارآفرینان با توجه به اقتصاد مقاومتی باید با برنامه‌ریزی مناسب و همراهی سازمان‌های مختلف و با ارائه محصولات رقابتی مناسب، موجب ارتقاء سطح کیفی تولیدات و پیشرفت اقتصاد کشور شوند.