شنبه, 23 شهریور 1398 05:16

پروفیل رنگی شامپاینی P5

پروفیل رنگی سی‌فور چیست؟

پروفیل‌های رنگی در و پنجره برند سی‌فور به‌صورت پروفیل با مغز سفید و روکش اختصاصی رنگی طرح دار تولید شده است. تکنولوژی استفاده‌شده در این محصول که برای اولین بار در دنیا در ساخت این محصول به کار گرفته شده است به‌طور کامل در اختیار این شرکت بوده و پس از سال‌ها تحقیق و بررسی و همچنین طی کردن آزمایش‌های مختلف آب و هوایی داخلی و خارجی به مرحله تولید رسیده است.

مزایا و برتری‌های پروفیل رنگی سی‌فور نسبت به پروفیل‌های رنگی روکش‌دار:

1. مقاومت بسیار بالا در هر نوع شرایط جوی و نور خورشید

2. قیمت بسیار رقابتی در مقایسه با پروفیل های لمینیت

3. تنوع طرح‌های زیبا و متالیک

پنج شنبه, 14 شهریور 1398 06:03

p2

Published in UPVC Profiles
پنج شنبه, 14 شهریور 1398 06:03

P3

Published in UPVC Profiles
پنج شنبه, 14 شهریور 1398 05:59

پروفیل رنگی دودی متالیک P4

پروفیل رنگی سی‌فور چیست؟

پروفیل‌های رنگی در و پنجره برند سی‌فور به‌صورت پروفیل با مغز سفید و روکش اختصاصی رنگی طرح دار تولید شده است. تکنولوژی استفاده‌شده در این محصول که برای اولین بار در دنیا در ساخت این محصول به کار گرفته شده است به‌طور کامل در اختیار این شرکت بوده و پس از سال‌ها تحقیق و بررسی و همچنین طی کردن آزمایش‌های مختلف آب و هوایی داخلی و خارجی به مرحله تولید رسیده است.

مزایا و برتری‌های پروفیل رنگی سی‌فور نسبت به پروفیل‌های رنگی روکش‌دار:

1. مقاومت بسیار بالا در هر نوع شرایط جوی و نور خورشید

2. قیمت بسیار رقابتی در مقایسه با پروفیل های لمینیت

3. تنوع طرح‌های زیبا و متالیک

دوشنبه, 06 اسفند 1397 10:29

پروفیل رنگی چوب روشن P1

پروفیل رنگی سی‌فور چیست؟

پروفیل‌های رنگی در و پنجره برند سی‌فور به‌صورت پروفیل با مغز سفید و روکش اختصاصی رنگی طرح دار تولید شده است. تکنولوژی استفاده‌شده در این محصول که برای اولین بار در دنیا در ساخت این محصول به کار گرفته شده است به‌طور کامل در اختیار این شرکت بوده و پس از سال‌ها تحقیق و بررسی و همچنین طی کردن آزمایش‌های مختلف آب و هوایی داخلی و خارجی به مرحله تولید رسیده است.

مزایا و برتری‌های پروفیل رنگی سی‌فور نسبت به پروفیل‌های رنگی روکش‌دار:

1. مقاومت بسیار بالا در هر نوع شرایط جوی و نور خورشید

2. قیمت بسیار رقابتی در مقایسه با پروفیل های لمینیت

3. تنوع طرح‌های زیبا و متالیک

پنج شنبه, 06 مهر 1396 16:15

Frame

Published in UPVC Profiles
پنج شنبه, 06 مهر 1396 16:15

Window SASH

Published in UPVC Profiles
پنج شنبه, 06 مهر 1396 16:15

PIPE

Published in UPVC Profiles
صفحه1 از2