پروفیل لوله

تعداد کانال

-

ضخامت شیشه (mm)

-

ضخامت دیواره خارجی (mm)

2.5

ضخامت دیواره داخلی (mm)

2

ارتفاع پروفیل (mm)

60

ابعاد گالوانیزه (mm)

-

متراژ در هر بسته

24

تعداد شاخه در هر بسته

4

وزن هر متر طول (gr)

1350

 
  • سفید
  • نقشه