اتصال قاب بازسازی

تعداد کانال

-

ضخامت شیشه (mm)

-

ضخامت دیواره خارجی (mm)

2.5

ضخامت دیواره داخلی (mm)

2

ارتفاع پروفیل (mm)

40

ابعاد گالوانیزه (mm)

-

متراژ در هر بسته

60

تعداد شاخه در هر بسته

10

وزن هر متر طول (gr)

520

 
  • سفید
  • نقشه