روکوب بازسازی

تعداد کانال

-

ضخامت شیشه (mm)

-

ضخامت دیواره خارجی (mm)

3

ضخامت دیواره داخلی (mm)

3

ارتفاع پروفیل (mm)

40*50

ابعاد گالوانیزه (mm)

-

متراژ در هر بسته

60

تعداد شاخه در هر بسته

10

وزن هر متر طول (gr)

390

 
  • سفید
  • نقشه